Haritava maa hind püsis 2019. aastal kasvutrendis

Maa-amet tegi kokkuvõtte 2019. aastal sooritatud haritava maa tehingutest ning hinnatrendidest. Maa-ametile teadaolevalt tehti 2019. aastal kokku 1276 haritava maa ostu- ja müügitehingut mis tähendab võrreldes eelneva aastaga 18% tõusu. Tehingute koguväärtus oli 58,3 miljonit eurot. Müügikäibe tõus võrreldes 2018. aastaga oli ligi 22 miljonit eurot.

Viimase viie aasta andmete põhjal võib öelda, et haritava maa hind on püsinud kindlalt tõusutrendis.

Kes osalevad haritava maa ostu-müügitehingutes?

Üks olulisemaid nüansse tehingute juures on tehingute sooritajad. Viimastel aastatel on kasvanud riigi poolt müüdava haritava maa hulk. Eraisikute osakaal müüjate hulgas on kõikuv ja pigem langeva trendiga. Kuid 2019. aastal oli just juriidilistest isikutest maa müüjate hulk läbi aastate kõrgeim.

Ostjatest suurem osa on juriidilised isikud, järgnevad eraisikud kellest marginaalne arv on välismaiseid ostjaid.

Kus tehti enim maatehinguid?

2019. aasta üllatav liider maatehingute sooritamise asukoha poolest oli Harjumaa, kus tavaliselt on haritava maa tehingute sooritamise aktiivsus teistest maakondadest madalam. Kokku tehti Harju maakonnas 185 haritava maa tehingut.

Tehingute arvult järgnesid Tartumaa, Pärnumaa, Raplamaa ja Lääne- Virumaa. Tehingute koguväärtus oli kõrgeim Harjumaal (14,4 miljonit eurot) ning Tartumaal (9,7 miljonit eurot).

Kõige vähem tehinguid sooritati Hiiumaal ja Ida-Viru maakonnas.

Kui kõrge oli aasta kokkuvõttes haritava maa hektari mediaanhind?

2019. aastal oli haritava maa hektari mediaanhind kõiki tehinguid arvestades 3 289 eurot. See tähendab võrreldes 2018. aastaga tervelt 8% suurust kasvu. Vaadates tagasi 5 aastat, on haritava maa hektari hind tõusnud kolmandiku võrra.

Haritava maa hinnatase püsib endiselt kõrgeim Tartumaal, Põlvamaal, Jõgevamaal, Järvamaa ja Lääne-Virumaal, kuigi Põhja- Eestis ja Lääne- Eestis on toimunud oluline tehinguaktiivsuse ja tehingute koguväärtuse kasv.

Üle 3 800 euro ulatus haritava maa hektari mediaanhind Jõgevamaa, Põlvamaal ja Lääne-Virumaal. Lääne- Eestis ja saartel oli aga statistiliselt madalaim haritava maa hektari mediaanhind: Saaremaal vastavalt 2 488 eurot ja Hiiu maakonnas 2 503 eurot hektari kohta.

Haritava maa hinnatase püsib endiselt kõrgeim Tartumaal, Põlvamaal, Jõgevamaal, Järvamaa ja Lääne-Virumaal

Algallikas: Maa-amet

Tutvu turuülevaatega lähemalt: Haritava maa 2019. aasta turuülevaade