Põllumaa Järva-Jaani lähedal

7ha on haritud ja kasutuses

56 000
Müüa põllumaa Jõhvi lähedal

Maa on haritud ja kasutuses. Rendileping kehtib 2023a.

46 500
Põllumaa Mäetagusel
37 000
Kinnistu Mustvee vallas

Põllumaal on kehtiv rendileping kuni 2025a lõpuni

33 000
Elamukrunt koos päikesepargi liitumisega

Projekteerimistingimuste ja 30kw liitumisega elamukrunt. Hinnale lisandub käibemaks.

40 000
Poolsaar Pärnu jõe kaldal. Ehitamine lubatud!

Püsirohumaa. Osta endale isiklik poolsaar Kesk-Eestis Pärnu jõe

49 000
Ilus merepiiriga kinnistu

Püsirohumaa. Ehitusõigust ei ole

49 000
Sümpaatne ehitusõigusega kinnistu Harjumaal

Müüa ehitusõigusega kinnistu Saue vallas.

85 000
Suur metsakinnistu Hiiumaal

Kasvava metsa tagavara on 4230 m3, enamuses mänd ja kuusk.
Natura 2000 toetus on kuni 1824.- eurot aastas.

149 000
Residential complex in Raplamaa

Residential complex in Raplamaa

1
Asuinrakennuskompleksi Raplamaalla

Asuinrakennuskompleksi Raplamaalla

1
Wohnkomplex im Landkreis Rapla

Wohnkomplex im Landkreis Rapla

1
Жилой комплекс в Рапламаа

Жилой комплекс в Рапламаа

1
Roadside plot in Otepää parish

Roadside plot in Otepää parish

Kiinteistö Otepään kunnassa

Kiinteistö soveltuu viljely- ja rakennustoimintaan.

Müüa põllumaa Tartu vallas

Mets on raiutud!

50 000
Kinnistu Harjumaal, Kuusalu vallas

5ha on kasutusel põllumaana

45 000
Agricultural land near Rakvere

The land is cultivated and in use

Peltomaa Rakveren lähellä

Maata viljellään ja käytetään

Cельскохозяйственная земля недалеко от Раквере

Земля находится в использовании

Very good agricultural land near Tapa

All the land is cultivated and in use

Erittäin hyvä peltomaa Tapan lähellä

Koko maata viljellään ja käytetään

Очень хорошая сельскохозяйственная земля недалеко от Тапа

Вся земля находится в использовании

Two farmlands near Sangaste

All the land is cultivated and in use

Kaksi viljelysmaata Sangasten lähellä

Koko maata viljellään ja käytetään

Две сельхозугодья возле Сангасте

Вся земля находится в использовании

Two farmlands near Taebla

All the land is cultivated and in use

Kaksi viljelysmaata Taeblan lähellä

Koko maata viljellään ja käytetään

Две сельхозугодья возле Таэбла

Вся земля находится в использовании

Very good farmland near Väike-Maarja

All the land is cultivated and in use

Erittäin hyvä peltomaa Väike-Maarjan lähellä

Koko maata viljellään ja käytetään

Agricultural land near Järva-Jaani

7 hectares are cultivated and used

Peltomaa Järva-Jaanin lähellä

7 hehtaaria maasta viljellään ja käytetään

Сельскохозяйственная земля возле Ярва-Яани

7 га находится в использовании

Põllumaa Tamsalu lähedal

Põllumaa Tamsalu lähedal

45 000
Agricultural land near Tamsalu

Agricultural land near Tamsalu

45 000
Peltomaa Tamsalun lähellä

Peltomaa Tamsalun lähellä

45 000
Сельскохозяйственная земля

Сельскохозяйственная земля возле Тамсалу

45 000
Property suitable for building in Järva parish

This property is suitable for small-scale agriculture and

Järva-kunnassa rakentamiseen soveltuva kiinteistö

Kiinteistö soveltuu pienviljely- ja rakennustoimintaan.

Недвижимость подходящее для строительства

Земля подходит для мелкого возделывания и строительства

Hoonestamiseks sobilik kinnistu Järva vallas

Kinnistu on sobilik nii väikesemaks maaharimiseks kui ka

Property with sea view

Grassland. No building permission.

100
Kiinteistö merinäköalalla

Heinapelto. Ei rakennuslupaa.

100
Недвижимость с видом на море

Луг. Нет разрешения на строительство.

100
Merevaatega kinnistu

Püsirohumaa. Ehitusõigust ei ole.

100
Property in Kuusalu parish

Grassland. No building permission.

100
Kiinteistö Kuusalun kunnassa

Heinapelto. Ei rakennuslupaa.

100
Недвижимость в волостьe Куусалу

Луг. Нет разрешения на строительство.

100
Kinnistu Kuusalu vallas

Püsirohumaa. Ehitusõigust ei ole.

100
Property in Rapla county

Grassland. Mature forest 86 m3

30 000
Kiinteistö Raplamaalla

Heinäpelto. Kypsä metsä 86 m3

30 000
Недвижимость в Рапламаа

Луг. Зрелый лес 86 м3

30 000
Kinnistu Hagudi lähedal

Püsirohumaa. Küps mets 86tm

30 000
Лесная земля в Национальном парке Лахемаа

NB! Разрешенная вырубка в 2020 году составляет 1013 м3

50 000
Metsämaa Lahemaan kansallispuistossa

NB! Sallittut hakkuut vuonna 2020 on 1013 m3

50 000
Forestland in Lahemaa National Park

Forestland in Lahemaa National Park

50 000
Metsamaa Lahemaa Rahvuspargis

NB! Kehtivad metsateatised 1013tm raieks

50 000
MÜÜDUD! Metsakinnistu Saaremaal

Küps mets. Kasvava metsa tagavara 840 tm

30 000
Forestland on Saaremaa island

Mature forest. Current amount of standing forest is

30 000
Metsämaata Saaremaalla

Kypsä metsä. Metsävarat 840 m3

30 000
Лесная земля на острове Сааремаа

Зрелый лес. Количество стоячего леса является 840 м3

30 000
MÜÜDUD! Atraktiivne kinnistu Märjamaa lähedal

Kinnistu on sobilik nii metsakasvatuseks, väikesemaks maaharimiseks kui ka hoonestamiseks.

49 000
Attractive property near Märjamaa

This property is suitable for forestry, small-scale agriculture and for building a house as well.

49 000
Houkutteleva kiinteistö Märjamaan lähellä

Kiinteistö soveltuu metsätalous-, pienviljely- ja rakennustoimintaan

49 000
Недвижимость возле Мярьямаа

Земля подходит для лесного хозяйства, мелкого возделывания, а также для строительства

49 000
Ackerland im Landkreis Harju

UUS – Müüa põllumaa Harjumaal Saue vallas. Sihtotstarve: maatulundusmaa 100%

24 500
Сельскохозяйственная земля

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Продается сельскохозяйственная земля в Харьюмаа. Целевое назначение: 100% коммерческая земля

24 500
Agricultural land in Harju County

NEW – for sale: agricultural land in Saue rural municipality, Harju County. Intended purpose: 100% profit-yielding land

24 500
Peltomaa, Harjumaa

UUSI – Myydään peltomaa Harjumaalla, Sauen kunnassa. Käyttötarkoitus: 100 % viljelymaa

24 500
Põllumaa Harjumaal

Müüa põllumaa Harjumaal Saue vallas. Sihtotstarve: maatulundusmaa 100%

24 500
Parzelle mit einem detaillierten Nutzungsplan in Hagudi

Müüakse ühiselt 5 kehtestatud detailplaneeringuga kinnistut, millest 4 on elamumaad.

50 000
Земельные участки с детальной планировкой

Продаются совместно 5 участков с утвержденной детальной планировкой, 4 из них являются участками для жилищной застройки.

50 000
Detailplaneeringuga kinnistud Hagudis

Müüakse ühiselt 5 kehtestatud detailplaneeringuga kinnistut, millest 4 on kõrghaljastusega elamumaad.

50 000
Maankäyttösuunnitelmalliset kiinteistöt Hagudissa

Myydään yhdessä 5 kiinteistöä, joissa vahvistettu asemakaava ja joista 4 on asuinrakennusmaata.

50 000
5 plots with an established detailed plan in Hagudi

For sale jointly: 5 plots with an established detailed plan, 4 of which are residential plots.

50 000
Ackerland im Landkreis Tartu

Müüa põllumaa Tartumaal, Peipsiääre vallas Koosal. 100% maatulundusmaa

29 000
Земля в Тартумаа

Продается сельскохозяйственная земля в Тартумаа, в Пейпсияэреской волости в Кооса. 100% коммерческая земля

29 000
Agricultural land in Tartu County

For sale: agricultural land in Koosa, Peipsiääre rural municipality, Tartu County. 100% profit-yielding land

29 000
Peltomaa, Tartumaa

Myydään peltomaa Tartumaalla, Peipsiäären kunnassa, Koosalla. 100 % viljelymaa

29 000
Iga-aastase tuluga metsamaa

Kinnistu asub sihtkaitsevööndis. Raie ei ole lubatud. Iga-aastane toetus 2138 €

50 000
Große Waldfläche in Hiiumaa

Kasvava metsa tagavara peale raideid on 4000 m3, enamuses mänd ja kuusk. Natura 2000 toetus on 1824.- eurot aastas.

125 000
Лесная земля на острове Хийумаа

Запас растущего леса после рубок составляет 4000 м3, в основном сосна и ель. Пособие Natura 2000 составляет 1824 евро в год.

125 000
Лесная земля, инвестиционный доход

Участок находится в зоне целенаправленной защиты. Рубка запрещена. Ежегодное пособие 2138 евро.

50 000
Forest land in Hiiumaa

Reserve of growing forest after cuts: 4,000 m3 (mainly pines and spruces). The annual Natura 2000 support is €1,824.

125 000
Suuri metsäkiinteistö Hiidenmaalla

Hakkuiden jälkeen kasvavaa metsää on 4000 m³, enimmäkseen mäntyä ja kuusta.
Natura 2000 -tuki on 1824 € vuodessa

125 000
Vuosittain tuottavaa metsämaa

Kiinteistö sijaitsee suojavyöhykkeellä. Hakkuu kielletty. Vuosittainen tuki 2138 €

50 000
Annually supported forest land

The plot is located in a special management zone. Cutting is not permitted. Annual support: €2,138.

50 000

Põllumaa müük - müüme haritavat maad

Põllumaa müük Eestis – müüme põllumaad Põhja-Eestis, Lõuna-Eestis, Ida-Eestis, Lääne-Eestis ja ka saartel. 

Soovid osta haritavat maad? Meie valikus on aktiivselt haritavat põllumaad, karjamaad ja rohumaad, kuid ka sööti jäetud põllumaad ja mahepõllumajandusmaad. Soovid osta väiksemat põllulappi või suuremat põllumassiivi? Pakume väiksemaid põllumaid kodumajapidamise tarbeks harimiseks ning suuremaid põllumaa tükke ning massiive põllumajandusettevõtetele või investoritele.

Põllumaa on turvaline investeering

Põllumaa on võrdlemisi turvaline investeering, sest haritava maa hind on olenemata majanduslikust olukorrast püsivas kasvutrendis.

Investeeringuna nõuab põllumaa pigem vähem tegelemist, sest üldiselt sõlmitakse põllumaadele pikad kasutusrendi lepingud, mis on kasulikud nii omanikule kui ka rentnikule. Omanik saab teenida renditulu ja teenida maa hinna üldisest kasvust, samal ajal kui rentnik harib maad ja hoolitseb selle käekäigu eest.

Soovid osta väiksemat põllulappi või suurt põllumassiivi? Võta meiega kindlasti ühendust ja aitame leida sobiva! Müüme kinnistu esimesele pakkujale, kes on nõus tasuma hinnakirja järgse hinna aidates ostjatel vältida hinnasõda.

Kinnistute puhul, mille juurde on märgitud “Paku oma hind” ootame Sinu õiglast hinnapakkumist, millise hinnaga soovid müügis oleva põllumaa osta. Küsi haritavale maale hea hinnaga pakkumist!