Details

Property Description

Kogu maa on haritud ja kasutuses. Kinnistu sobib hoonestamiseks

Details

Property Description

All the land is cultivated and in use. This property is suitable for building a house

Details

Property Description

Koko maata viljellään ja käytetään. Tämä kiinteistö soveltuu myös rakentamiseen

Details

Property Description

Вся земля находится в использовании. Этот участок земли подходит для строительства