Details

Property Description

Kasvava metsa tagavara on 4230 m3, enamuses mänd ja kuusk.

Natura 2000 toetus on kuni 1824.- eurot aastas.

Kinnistu asub Pihla-Kaibaldi looduskaitsealal , kus on lubatud turberaie lankide suurustega kuni 5ha, raiejärkude vahe 5 aastat. Ideaalne kinnistu jahimeestele! Kaitseala osal on jahipidamine lubatud.