Details

Property Description

Müüa ehitusõigusega kinnistu Saue vallas. Kaugus Tallinnast 35 km, asulast väljas, hajaasustus, teed heas seisukorras. Ümbruses põllu- ja metsamaad.

Rongipeatus 2.5km
Lasteaed 2.0km
Nissi Põhikool 1.8km
Pood: Riisipere pood (Meie Pood), Kauplus Nissi (Keila Tarbijate Ühistu) 2km
Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla mnt 3.1km

Kinnistule on lubatud ehitada:
Üksikelamu ehitisealuse pinnaga kuni 300m².
Lubatud katusekalle on 0…45°.
Suurim lubatud hoone kõrgus maapinnast on 9m katuseharja peale.
Veevarustus lahendada rajatava puurkaevu baasil.
Elektrivarustus lahendada vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele.
Kuni kaks abihoonet summaarse ehitisealuse pinnaga kuni 100m².
Juurdepääs lahendada riigiteelt 11360 Riisipere_Kernu teelt lähtuvalt Metsküla teelt.