Details

Property Description

Müüakse ühiselt 5 kehtestatud detailplaneeringuga kinnistut, millest 4 on kõrghaljastusega elamumaad.

Koheselt on omanikul võimalik hoonestada üks meelepärane elamumaa katastriüksus. Sõltuvalt valitud katastriüksusest võivad hoonestamise tingimused veidi erineda ja need tuleks eelnevalt Rapla Vallavalitsusega täpsustada. Detailplaneeringu elluviimiseks sõlmitakse omaniku ja Rapla Vallavalitsuse vahel haldusleping. Ülejäänud kolmele elamumaale ehitusõiguse saamiseks tuleb teostada halduslepingus kokkulepitud tööd, peale mida on neid elamumaid ka soovi korral võimalik eraldiseisvalt võõrandada kolmandatele isikutele. Detailplaneeringu elluviimiseks ei ole Rapla valla eelarves rahalisi vahendeid ette nähtud ja need kulutused tuleb omanikul endal teha.
Hagudi raudteejaam asub 1km kaugusel.